De winkel

In onze eigen "winkel" op de boerderij verkopen wij verse vrije uitloop eieren. Het luikje is alle dagen open.